CV

Jag har flera års erfarenhet av informationsarbete. Främst har jag arbetat med utveckling och integration av externa webbplatser och intranät, fokus har jag på användarvänlighet och användbarhet. Som informatör har jag i flera år arbetat främst med webb, men också med bilder, radio, tv, events, trycksaker, film, internkommunikation och sociala medier.

Som projektledare är mina starka sidor att motivera och inspirera mina medarbetare. Som redaktör har jag ett pedagogiskt språk, såväl på svenska som på engelska. Som teknisk förvaltare har jag vid ett flertal tillfällen lett och deltagit i upphandling och förädling av webbplatser.

Som person är jag lätt att få kontakt med och värderar personliga kontakter högt. Min styrka ligger framför allt i det personliga mötet. Sammanfattningsvis erbjuder jag en rutinerad projekt- och förvaltningsledare i kombination med en social kompetens utöver det vanliga.

Yrkeserfarenhet
Social medieredaktör, webbredaktör, bildredaktör ochförvaltningsledare  Vattenfall AB 2007-
2009-
Som Redaktör för Vattenfall Nordens sociala mediekanaler varit med att ta fram, arbeta med och utveckla Vattenfalls Newsroom, Twitterflöde, Facebook, Youtube, Flickr, mobila appar med mera.
2008-2010 Som Bildredaktör  ansvara för Vattenfalls bilddatabas med cirka 4000 bilder
2007-2009 Som Redaktör och förvaltningsledare för varumärkesplattformen Brand Toolbox samordna och leda de resurser som arbetar med Toolbox.
2007- Som webbredaktör arbeta främst med Vattenfalls koncernintranät, groupsite, men även varit med och arbetat på Vattenfalls externa webbsidor.

Informatör, Projektledare, Webbredaktör, Internutvecklare vid Kommerskollegium 2001-2006
Som projektledare/internutvecklare 2003-2006 på administrativa enheten.

  • Upphandlat och implementerat ett nytt intranät till 75% under budget
  • Arbetat med internkommunikation inom myndigheten i administrativa projekt
  • Genomfört dokuement och ärendehanteringsprojekt
  • Agerat metodstöd i kvalitetsutvecklingsprojekt, bland annat med en mer lättillgänglig projekthandbok som resultat,
  • Bidragit med kunskap i webbprojekt generellt
  • Genomfört processkartläggningar, t ex rekryteringsprocess och upphandlingsprocess
  • Aktivt deltagit i utredningar inom det handelspolitiska området
  • Fortsatt arbete med Östersjöwebbplatsen
  • Deltagit i myndighetens HR-arbete exempelvis kartlagt tillgänglighet inom informationsområdet och varit med om att implentera rekryteringsmodul för hemsidan
  • Arrangerat internat events, exempelvis temadagar och olika personalaktiviteter

Som informatör/projektledare på Enheten för inre marknaden ansvarat för drift och underhåll av ett internationellt webbprojekt med syfte att samla in förutsättningar för att etablera sig i östersjöregionen. Ett arbete som innebar många internationella kontakter Baltikum, Norden och övriga länder runt Östersjön.

A-lotterierna 2000
Som Infomaster/projektledare på marknadsavdelningen ansvarat för uppstart, drift samt vidarutveckling av organisationens två webbplatser plus en kampanjsajt.

Utbildning
2003
Organisation och styrning, 5 poäng, Uppsala universitet
1998 Utbytesstudent Haagse Hoogeschool, Nederländerna, flertal kurser innehållande Medie kommunikationsvetenskap, marknadsföring etc.
1994-1998 Programmet för kultur och spåk, Högskolan i Örebro, fritt program innehållande: Historia, Flertal kurser i medie och kommunikationsvetenskap, såväl teoretiska som praktiska, sociologi, kulturgegrafi, pedagogi i organisationer.
1994 Grundkurs statsvetenskap, Stockholms universitet

Övriga utbildningar i urval
2013
Pr i Sociala medier, företagsuniversitetet
2012
Projektledning digitala kampanjer,  Berghs school of communication
2010 WordPress fortsättningskurs,  Disruptive media
2005 UGL – Utbildning Grupp och Ledarskap,  Gällöfsta läroriket
2004 TQM – Kvalitetsstyrning med totalkvalitet, Sandholm Accociates
2003 Kommerskollegiums projektledarutbildning, Scald.se
2003 Intranätet – ett verksamhetskritiskt instrument, Sveriges informationsförening
2003 MS Visio, grundkurs, Jönsson och Lepp
2000 Dreamweaver, grundkurs, Informator
1993 Värnplikt som kvartermästare (stab och trosstroppchef, sergeant) flygvapnet
1989-1992 Ekonomisk linje, Brännkyrka gymnasium

Comments are closed.